name: Uranus/Stephano
Defense
Rotation A
Item Rarity Chance Quantity
Vitality Vitality Uncommon 10% 1
Magazine Warp Magazine Warp Uncommon 10% 1
Trick Mag Trick Mag Uncommon 10% 1
Neo T2 Relic Neo T2 Relic Uncommon 10% 1
Neo D2 Relic Neo D2 Relic Uncommon 10% 1
Neo N13 Relic Neo N13 Relic Uncommon 10% 1
Neo I2 Relic Neo I2 Relic Uncommon 10% 1
Neo S14 Relic Neo S14 Relic Uncommon 10% 1
Neo Z6 Relic Neo Z6 Relic Uncommon 10% 1
Neo E2 Relic Neo E2 Relic Uncommon 10% 1
Rotation B
Item Rarity Chance Quantity
Hornet Strike Hornet Strike Rare 6.67% 1
Reflex Coil Reflex Coil Rare 6.67% 1
Deep Freeze Deep Freeze Rare 6.67% 1
North Wind North Wind Rare 6.67% 1
Hell's Chamber Hell's Chamber Rare 6.67% 1
Streamline Streamline Rare 6.67% 1
Shocking Touch Shocking Touch Rare 6.67% 1
Endo Endo Rare 6.67% 200
Axi A11 Relic Axi A11 Relic Rare 6.67% 1
Axi C5 Relic Axi C5 Relic Rare 6.67% 1
Axi B3 Relic Axi B3 Relic Rare 6.67% 1
Axi W1 Relic Axi W1 Relic Rare 6.67% 1
Axi T4 Relic Axi T4 Relic Rare 6.67% 1
Axi Z1 Relic Axi Z1 Relic Rare 6.67% 1
Axi A10 Relic Axi A10 Relic Rare 6.67% 1
Rotation C
Item Rarity Chance Quantity
Vital Sense Vital Sense Rare 2.26% 1
Metal Auger Metal Auger Rare 2.26% 1
Ravage Ravage Rare 2.26% 1
Stretch Stretch Rare 2.26% 1
Handspring Handspring Rare 2.26% 1
Convulsion Convulsion Rare 2.26% 1
Split Chamber Split Chamber Rare 2.26% 1
Continuity Continuity Rare 2.26% 1
Master Thief Master Thief Rare 2.26% 1
Endo Endo Rare 2.26% 400
Axi A11 Relic Axi A11 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi C5 Relic Axi C5 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi B3 Relic Axi B3 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi W1 Relic Axi W1 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi T4 Relic Axi T4 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi Z1 Relic Axi Z1 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi A10 Relic Axi A10 Relic Uncommon 11.06% 1