name: Uranus/Miranda
Defense
Rotation A
Item Rarity Chance Quantity
Vitality Vitality Uncommon 10% 1
Magazine Warp Magazine Warp Uncommon 10% 1
Trick Mag Trick Mag Uncommon 10% 1
Neo T2 Relic Neo T2 Relic Uncommon 10% 1
Neo A3 Relic Neo A3 Relic Uncommon 10% 1
Neo Z4 Relic Neo Z4 Relic Uncommon 10% 1
Neo M2 Relic Neo M2 Relic Uncommon 10% 1
Neo Z3 Relic Neo Z3 Relic Uncommon 10% 1
Neo R2 Relic Neo R2 Relic Uncommon 10% 1
Neo C1 Relic Neo C1 Relic Uncommon 10% 1
Rotation B
Item Rarity Chance Quantity
Hornet Strike Hornet Strike Rare 6.67% 1
Reflex Coil Reflex Coil Rare 6.67% 1
Deep Freeze Deep Freeze Rare 6.67% 1
North Wind North Wind Rare 6.67% 1
Hell's Chamber Hell's Chamber Rare 6.67% 1
Streamline Streamline Rare 6.67% 1
Shocking Touch Shocking Touch Rare 6.67% 1
Endo Endo Rare 6.67% 50
Axi G3 Relic Axi G3 Relic Rare 6.67% 1
Axi P2 Relic Axi P2 Relic Rare 6.67% 1
Axi A6 Relic Axi A6 Relic Rare 6.67% 1
Axi T3 Relic Axi T3 Relic Rare 6.67% 1
Axi L5 Relic Axi L5 Relic Rare 6.67% 1
Axi R3 Relic Axi R3 Relic Rare 6.67% 1
Axi D1 Relic Axi D1 Relic Rare 6.67% 1
Rotation C
Item Rarity Chance Quantity
Vital Sense Vital Sense Rare 2.26% 1
Metal Auger Metal Auger Rare 2.26% 1
Ravage Ravage Rare 2.26% 1
Stretch Stretch Rare 2.26% 1
Handspring Handspring Rare 2.26% 1
Convulsion Convulsion Rare 2.26% 1
Split Chamber Split Chamber Rare 2.26% 1
Continuity Continuity Rare 2.26% 1
Master Thief Master Thief Rare 2.26% 1
Endo Endo Rare 2.26% 80
Axi G3 Relic Axi G3 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi P2 Relic Axi P2 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi A6 Relic Axi A6 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi T3 Relic Axi T3 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi L5 Relic Axi L5 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi R3 Relic Axi R3 Relic Uncommon 11.06% 1
Axi D1 Relic Axi D1 Relic Uncommon 11.06% 1