name: Neurodes
tradable: No

Components:
Alloy Plate 50000X Alloy Plate
Neurodes Blueprint 1X Neurodes Blueprint
Nano Spores 50000X Nano Spores
Salvage 25000X Salvage

required for:
Atlas Neuroptics 5X Atlas Neuroptics
Arcane Gauss Helmet 2X Arcane Gauss Helmet
Arcane Vanguard Helmet 2X Arcane Vanguard Helmet
Edo Chest Plate 2X Edo Chest Plate
Chroma Prime Neuroptics 4X Chroma Prime Neuroptics
Arcane Pendragon Helmet 2X Arcane Pendragon Helmet
Harrow Suffragan Helmet 2X Harrow Suffragan Helmet
Gara Neuroptics 2X Gara Neuroptics
Arcane Vespa Helmet 2X Arcane Vespa Helmet
Arcane Flux Helmet 2X Arcane Flux Helmet
Arcane Reverb Helmet 2X Arcane Reverb Helmet
Lesion 4X Lesion
Grakata 2X Grakata
Daikyu 2X Daikyu
Tysis 2X Tysis
Onorix 3X Onorix
Arcane Avalon Helmet 2X Arcane Avalon Helmet
Arcane Hemlock Helmet 2X Arcane Hemlock Helmet
Dark Dagger 2X Dark Dagger
Arcane Meridian Helmet 2X Arcane Meridian Helmet
Twin Gremlins 5X Twin Gremlins
Ballistica 3X Ballistica
Ivara Neuroptics 5X Ivara Neuroptics
Mirage Prime Neuroptics 5X Mirage Prime Neuroptics
Tenora 5X Tenora
Detron Shock-Camo Skin 2X Detron Shock-Camo Skin
Hildryn Asuron Helmet 2X Hildryn Asuron Helmet
Cestra 2X Cestra
Zephyr Tengu Helmet 2X Zephyr Tengu Helmet
Valkyr Kara Helmet 2X Valkyr Kara Helmet
Gara Virago Helmet 2X Gara Virago Helmet
Daman Sugatra 2X Daman Sugatra
Arcane Backdraft Helmet 2X Arcane Backdraft Helmet
Nidus Chassis 3X Nidus Chassis
Kraken 2X Kraken
Nami Skyla 2X Nami Skyla
Arcane Chlora Helmet 2X Arcane Chlora Helmet
Titania Neuroptics 2X Titania Neuroptics
Veritux 2X Veritux
Eos Chest Plate 2X Eos Chest Plate
Taxon 1X Taxon
Vectis 4X Vectis
Mesa Ovis Helmet 2X Mesa Ovis Helmet
Chroma Drac Helmet 1X Chroma Drac Helmet
Nova Quantum Helmet 2X Nova Quantum Helmet
Nagantaka 3X Nagantaka
Octavia Chassis 3X Octavia Chassis
Pazza Sugatra 2X Pazza Sugatra
Karak 2X Karak
Vasto 4X Vasto
Dark Sword 2X Dark Sword
Arcane Esprit Helmet 2X Arcane Esprit Helmet
Chroma Systems 1X Chroma Systems
Loki Enigma Helmet 2X Loki Enigma Helmet
Arcane Pulse Helmet 2X Arcane Pulse Helmet
Arcane Scorpion Helmet 2X Arcane Scorpion Helmet
Zephyr Prime Systems 3X Zephyr Prime Systems
Daedalus Chest Plate 2X Daedalus Chest Plate
Bronco 2X Bronco
Limbo Magrite Helmet 2X Limbo Magrite Helmet
Arcane Locust Helmet 2X Arcane Locust Helmet
Valkyr Bastet Helmet 2X Valkyr Bastet Helmet
Oberon Markhor Helmet 2X Oberon Markhor Helmet
Mirage Neuroptics 1X Mirage Neuroptics
Prova Shock-Camo Skin 2X Prova Shock-Camo Skin
Boltor 2X Boltor
Synthula 1X Synthula
Inaros Chassis 3X Inaros Chassis
Scindo Forest-Camo Skin 2X Scindo Forest-Camo Skin
Hek 5X Hek
Stubba 2X Stubba
Limbo Neuroptics 2X Limbo Neuroptics
Octavia Cadenza Helmet 2X Octavia Cadenza Helmet
Wisp Gaoth Helmet 2X Wisp Gaoth Helmet
Patient Zero 1X Patient Zero
Arcane Storm Helmet 2X Arcane Storm Helmet
Chroma Chassis 2X Chroma Chassis
Hydroid Triton Helmet 2X Hydroid Triton Helmet
Arcane Aurora Helmet 2X Arcane Aurora Helmet
Akvasto Forest-Camo Skin 2X Akvasto Forest-Camo Skin
Soma Forest-Camo Skin 2X Soma Forest-Camo Skin
Furis 4X Furis
Baruuk Meroe Helmet 2X Baruuk Meroe Helmet
Sobek 5X Sobek
Arcane Chorus Helmet 2X Arcane Chorus Helmet
Arcane Swindle Helmet 2X Arcane Swindle Helmet
Longwinder Trophy 10X Longwinder Trophy
Quatz 5X Quatz
Orokin Reactor 1X Orokin Reactor
Arcane Gambit Helmet 2X Arcane Gambit Helmet
Arcane Essence Helmet 2X Arcane Essence Helmet
Volt Prime Neuroptics 2X Volt Prime Neuroptics
Arcane Phoenix Helmet 2X Arcane Phoenix Helmet
Hind 6X Hind
Penta Shock-Camo Skin 2X Penta Shock-Camo Skin
Arcane Squall Helmet 2X Arcane Squall Helmet
Wukong Systems 2X Wukong Systems
Arcane Coil Helmet 2X Arcane Coil Helmet
Forma 1X Forma
Wukong Prime Neuroptics 4X Wukong Prime Neuroptics
Atlas Tartarus Helmet 2X Atlas Tartarus Helmet
Oberon Oryx Helmet 2X Oberon Oryx Helmet
Amphis 2X Amphis
Mesa Longhorn Helmet 2X Mesa Longhorn Helmet
Arcane Menticide Helmet 2X Arcane Menticide Helmet
Bolto 2X Bolto
Tantu Sugatra 2X Tantu Sugatra
Stug 3X Stug
Arcane Thrak Helmet 2X Arcane Thrak Helmet
Place Rarity Chance Quantity
Mercury/Terminus (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Mercury/Terminus (Caches), Rotation C Rare 5.5% 2
Mercury/Neruda (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Mercury/Neruda (Caches), Rotation C Rare 5.5% 2
Venus/Ishtar (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Venus/Ishtar (Caches), Rotation C Rare 5.5% 2
Earth/Cervantes (Caches), Rotation B Uncommon 12.18% 1
Earth/Cervantes (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Mars/Gradivus (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Mars/Gradivus (Caches), Rotation C Rare 5.5% 2
Jupiter/Adrastea (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Jupiter/Adrastea (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Jupiter/Carpo (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Jupiter/Carpo (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Saturn/Pallene (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Saturn/Pallene (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Saturn/Calypso (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Saturn/Calypso (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Saturn/Cephalon Capture (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Cephalon Capture (Extra) (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Team Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Team Annihilation (Extra) (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Annihilation (Extra) (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Lunaro (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Lunaro (Extra) (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Cephalon Capture (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Cephalon Capture (Extra) (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Team Annihilation (Extra) (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Annihilation (Extra) (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Uranus/Portia (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Uranus/Portia (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Neptune/Thalassa (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Neptune/Thalassa (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Neptune/Halimede (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Neptune/Halimede (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Neptune/Cephalon Capture (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Pluto/Charon (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Pluto/Charon (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Pluto/Cypress (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Pluto/Cypress (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Ceres/Thon (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Ceres/Thon (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Ceres/Ker (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Ceres/Ker (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Eris/Candiru (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Candiru (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Eris/Lepis (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Lepis (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Eris/Psoro (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Psoro (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Eris/Viver (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Viver (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Eris/Naeglar (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Naeglar (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Sedna/Phithale (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Sedna/Phithale (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Sedna/Kelpie (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Sedna/Kelpie (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Void/Stribog (Caches), Rotation C Uncommon 18.88% 1
Void/Stribog (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Void/Marduk (Caches), Rotation C Uncommon 25.29% 1
Orokin Derelict Sabotage (Caches), Rotation B Uncommon 15.18% 1
Orokin Derelict Sabotage (Caches), Rotation B Rare 4.42% 2
Lua/Plato (Caches), Rotation C Uncommon 10.82% 1
Lua/Plato (Caches), Rotation C Uncommon 10.82% 2
Kuva Fortress/Dakata (Caches), Rotation C Uncommon 10.79% 1
Venus/Orb Vallis (Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty), Rotation C, Stage 1 Uncommon 12.5% 1
Venus/Orb Vallis (Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty), Rotation C, Stage 2, Stage 3 of 4, and Stage 3 of 5 Rare 8.33% 1
Venus/Orb Vallis (Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty), Rotation C, Stage 4 of 5 Rare 7.14% 1