name: Neurodes
tradable: No

Components:
Alloy Plate 50000X Alloy Plate
Neurodes Blueprint 1X Neurodes Blueprint
Nano Spores 50000X Nano Spores
Salvage 25000X Salvage

required for:
Forma 1X Forma
Acceltra 4X Acceltra
Akarius 3X Akarius
Akvasto Forest-Camo Skin 2X Akvasto Forest-Camo Skin
Amphis 2X Amphis
Arcane Aura Helmet 2X Arcane Aura Helmet
Arcane Aurora Helmet 2X Arcane Aurora Helmet
Arcane Avalon Helmet 2X Arcane Avalon Helmet
Arcane Backdraft Helmet 2X Arcane Backdraft Helmet
Arcane Chlora Helmet 2X Arcane Chlora Helmet
Arcane Chorus Helmet 2X Arcane Chorus Helmet
Arcane Coil Helmet 2X Arcane Coil Helmet
Arcane Esprit Helmet 2X Arcane Esprit Helmet
Arcane Essence Helmet 2X Arcane Essence Helmet
Arcane Flux Helmet 2X Arcane Flux Helmet
Arcane Gambit Helmet 2X Arcane Gambit Helmet
Arcane Hemlock Helmet 2X Arcane Hemlock Helmet
Arcane Locust Helmet 2X Arcane Locust Helmet
Arcane Mag Gauss Helmet 2X Arcane Mag Gauss Helmet
Arcane Menticide Helmet 2X Arcane Menticide Helmet
Arcane Meridian Helmet 2X Arcane Meridian Helmet
Arcane Pendragon Helmet 2X Arcane Pendragon Helmet
Arcane Phoenix Helmet 2X Arcane Phoenix Helmet
Arcane Pulse Helmet 2X Arcane Pulse Helmet
Arcane Reverb Helmet 2X Arcane Reverb Helmet
Arcane Scorpion Helmet 2X Arcane Scorpion Helmet
Arcane Squall Helmet 2X Arcane Squall Helmet
Arcane Storm Helmet 2X Arcane Storm Helmet
Arcane Swindle Helmet 2X Arcane Swindle Helmet
Arcane Thrak Helmet 2X Arcane Thrak Helmet
Arcane Vanguard Helmet 2X Arcane Vanguard Helmet
Arcane Vespa Helmet 2X Arcane Vespa Helmet
Atlas Tartarus Helmet 2X Atlas Tartarus Helmet
Ballistica 3X Ballistica
Baruuk Meroe Helmet 2X Baruuk Meroe Helmet
Bishamo Helmet 10X Bishamo Helmet
Bishamo Pauldrons 10X Bishamo Pauldrons
Bolto 2X Bolto
Boltor 2X Boltor
Bracoid 75X Bracoid
Bronco 2X Bronco
Cestra 2X Cestra
Chroma Drac Helmet 1X Chroma Drac Helmet
Daedalus Chest Plate 2X Daedalus Chest Plate
Daedalus Shoulder Plates 2X Daedalus Shoulder Plates
Daedalus Spurs 2X Daedalus Spurs
Daikyu 2X Daikyu
Daman Sugatra 2X Daman Sugatra
Dark Dagger 2X Dark Dagger
Dark Sword 2X Dark Sword
Detron Shock-Camo Skin 2X Detron Shock-Camo Skin
Echoes Of Umbra 1X Echoes Of Umbra
Edo Chest Plate 2X Edo Chest Plate
Edo Shin Plates 2X Edo Shin Plates
Edo Shoulder Plates 2X Edo Shoulder Plates
Eos Chest Plate 2X Eos Chest Plate
Eos Shoulder Plates 2X Eos Shoulder Plates
Eos Spurs 2X Eos Spurs
Furis 4X Furis
Gara Virago Helmet 2X Gara Virago Helmet
Gauss Mag Helmet 2X Gauss Mag Helmet
Grakata 2X Grakata
Grendel Glutt Helmet 2X Grendel Glutt Helmet
Harrow Crucis Helmet 2X Harrow Crucis Helmet
Harrow Suffragan Helmet 2X Harrow Suffragan Helmet
Heat Sword 1X Heat Sword
Hek 5X Hek
Hildryn Asuron Helmet 2X Hildryn Asuron Helmet
Hind 6X Hind
Hydroid Triton Helmet 2X Hydroid Triton Helmet
Karak 2X Karak
Kraken 2X Kraken
Lavos Cordatus Helmet 2X Lavos Cordatus Helmet
Lesion 4X Lesion
Limbo Magrite Helmet 2X Limbo Magrite Helmet
Loki Enigma Helmet 2X Loki Enigma Helmet
Longwinder Trophy 10X Longwinder Trophy
Mesa Longhorn Helmet 2X Mesa Longhorn Helmet
Mesa Ovis Helmet 2X Mesa Ovis Helmet
Nagantaka 3X Nagantaka
Nami Skyla 2X Nami Skyla
Nova Quantum Helmet 2X Nova Quantum Helmet
Oberon Markhor Helmet 2X Oberon Markhor Helmet
Oberon Oryx Helmet 2X Oberon Oryx Helmet
Octavia Cadenza Helmet 2X Octavia Cadenza Helmet
Omega Forma 1X Omega Forma
Onorix 3X Onorix
Orokin Reactor 1X Orokin Reactor
Pathocyst 5X Pathocyst
Patient Zero 1X Patient Zero
Pazza Sugatra 2X Pazza Sugatra
Penta Shock-Camo Skin 2X Penta Shock-Camo Skin
Prova Shock-Camo Skin 2X Prova Shock-Camo Skin
Quatz 5X Quatz
Scindo Forest-Camo Skin 2X Scindo Forest-Camo Skin
Sobek 5X Sobek
Soma Forest-Camo Skin 2X Soma Forest-Camo Skin
Stubba 2X Stubba
Stug 3X Stug
Synthula 1X Synthula
Tantu Sugatra 2X Tantu Sugatra
Taxon 1X Taxon
Tenora 5X Tenora
Twin Gremlins 5X Twin Gremlins
Tysis 2X Tysis
Umbra Forma 1X Umbra Forma
Valkyr Bastet Helmet 2X Valkyr Bastet Helmet
Valkyr Kara Helmet 2X Valkyr Kara Helmet
Vasto 4X Vasto
Vectis 4X Vectis
Veritux 2X Veritux
Wisp Gaoth Helmet 2X Wisp Gaoth Helmet
Yareli Physalia Helmet 2X Yareli Physalia Helmet
Yomo Syandana 2X Yomo Syandana
Zephyr Tengu Helmet 2X Zephyr Tengu Helmet
Place Rarity Chance Quantity
Mercury/Terminus (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Mercury/Terminus (Caches), Rotation C Rare 5.5% 2
Mercury/Neruda (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Mercury/Neruda (Caches), Rotation C Rare 5.5% 2
Venus/Ishtar (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Venus/Ishtar (Caches), Rotation C Rare 5.5% 2
Earth/Cervantes (Caches), Rotation B Uncommon 12.18% 1
Earth/Cervantes (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Mars/Gradivus (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Mars/Gradivus (Caches), Rotation C Rare 5.5% 2
Jupiter/Adrastea (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Jupiter/Adrastea (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Jupiter/Carpo (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Jupiter/Carpo (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Saturn/Pallene (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Saturn/Pallene (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Saturn/Calypso (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Saturn/Calypso (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Saturn/Cephalon Capture (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Cephalon Capture (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Team Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Team Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Lunaro (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Lunaro (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Cephalon Capture (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Cephalon Capture (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Team Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Saturn/Variant Annihilation (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Uranus/Portia (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Uranus/Portia (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Neptune/Thalassa (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Neptune/Thalassa (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Neptune/Halimede (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Neptune/Halimede (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Neptune/Cephalon Capture (Conclave), Rotation B Legendary 0.25% 1
Pluto/Charon (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Pluto/Charon (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Pluto/Cypress (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Pluto/Cypress (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Ceres/Thon (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Ceres/Thon (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Ceres/Ker (Caches), Rotation C Uncommon 15.1% 1
Ceres/Ker (Caches), Rotation C Rare 4.4% 2
Eris/Candiru (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Candiru (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Eris/Lepis (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Lepis (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Eris/Psoro (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Psoro (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Eris/Viver (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Viver (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Eris/Naeglar (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 1
Eris/Naeglar (Caches), Rotation C Uncommon 15.49% 2
Sedna/Rusalka (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Sedna/Rusalka (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Sedna/Phithale (Caches), Rotation C Uncommon 12.58% 1
Sedna/Phithale (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Void/Stribog (Caches), Rotation C Uncommon 18.88% 1
Void/Stribog (Caches), Rotation C Rare 3.67% 2
Void/Marduk (Caches), Rotation C Uncommon 25.29% 1
Deimos/Formido (Caches), Rotation B Uncommon 15.18% 1
Deimos/Formido (Caches), Rotation B Rare 4.42% 2
Lua/Plato (Caches), Rotation C Uncommon 10.82% 1
Lua/Plato (Caches), Rotation C Uncommon 10.82% 2
Kuva Fortress/Dakata (Caches), Rotation C Uncommon 10.79% 1
Venus/Orb Vallis (Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty), Rotation C Uncommon 12.5% 1
Venus/Orb Vallis (Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty), Rotation C, 3 Rare 8.33% 1
Venus/Orb Vallis (Level 40 - 60 Orb Vallis Bounty), Rotation C, 4 Rare 7.14% 1
Venus/Orb Vallis (Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty), Rotation C Uncommon 12.5% 1
Venus/Orb Vallis (Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty), Rotation C, 3 Rare 8.33% 1
Venus/Orb Vallis (Level 100 - 100 Orb Vallis Bounty), Rotation C, 4 Rare 7.14% 1
Vem Tabook Common 50% 1
Leekter Common 25% 1
Shik Tal Common 25% 1
Zealot Proselytizer Common 2.5% 1
Zealot Herald Common 2.5% 1
Zealot Baptizer Common 2.5% 1
Kuva Larvling Common 2.5% 1
Saturn Six Fugitive Common 2.5% 1