wiki
market
name: Akvasto Prime
tradable: Yes

Components:
Akvasto Prime Blueprint 1X Akvasto Prime Blueprint
Akvasto Prime Link 1X Akvasto Prime Link
Vasto Prime 2X Vasto Prime
Drop info not available